Jeśli pracujesz z kobietami w każdym okresie życia lub mężczyznami po prostatektomii – poszerz swój zakres usług o skuteczną nieinwazyjną terapię zachowawczą.

Szkolenia skierowane są do personelu medycznego, fizjoterapeutów oraz instruktorów fitness.

Koncepcja Corefit®System może być wdrożona jako profilaktyka lub terapia w dysfunkcjach dna miednicy:

 • profilaktyka w ciąży

 • reedukacja mięśni dna miednicy po porodzie

 • terapia wysiłkowego nietrzymania moczu, obniżenia narządu rodnego, zaburzeń sfery seksualnej, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i bioder

 • terapia nietrzymania moczu i zaburzeń potencji u mężczyzn po prostatektomii

Zapraszam do współpracy:

 • Centra medyczne

 • Placówki Służby Zdrowia

 • Szkoły rodzenia

 • Izby Położnych

 • Szkoły jogi, kluby fitness

 • Indywidualne gabinety fizjoterapii

Istnieje możliwość prowadzenia szkoleń – dla grup pracowników w miejscu pracy – terminy oraz ceny dla grup do uzgodnienia z prowadzącym.

Dla osób indywidualnych – szkolenia rozpoczną się od kwietnia 2018. Cena za moduł 2-dniowy z certyfikatem wynosi 1300 zł. W cenie zawarte są materiały szkoleniowe.

UWAGA – szkolenia mogą być dofinansowane do 80% wartości ze środków EFS. Zgłoś się teraz, zanim limit środków dla Twojego województwa zostanie wyczerpany.

Czas szkoleń przewidziany jest na 12 godzin – w module 2-dniowym.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat  uprawniający do prowadzenia profilaktyki i terapii wg  koncepcji Corefit®System oraz do posługiwania się nazwą i logo.

Na stronie www.treningdnamiednicy oraz www.corefit-system.pl podane zostaną dane kontaktowe placówek i osób z certyfikatem, w celu zapewnienia poszukującym pacjentom  łatwiejszego dostępu do terapii.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną ( budowa i funkcje mięśni dna miednicy, rola mięśni dna miednicy: poród, połóg – objawy urazu okołoporodowego, wysiłkowe nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, zaburzenia statyki narządu rodnego, zaburzenia sfery seksualnej, przygotowanie przedoperacyjne pacjenta – uroginekologia, urologia, postępowanie pooperacyjne po prostatektomii ) oraz część praktyczną ( uzyskanie prawidłowego skurczu mięśni dna miednicy, timing, reakcja na zmiany ciśnienia śródbrzusznego, eliminowanie wzorców globalnego pobudzenia, praca z Biofeedback Pressure Stabilizer, łagodzenie bólu miesiączkowego, pozycje wyjściowe do ćwiczeń, strategie terapeutyczne).

Osoba po ukończeniu szkolenia potrafi:

 • Samodzielnie ustalić plan profilaktyki lub terapii

 • Prowadzić trening dna miednicy profilaktyczny w szkole rodzenia dla kobiet w ciąży

 • Prowadzić trening dna miednicy reedukacyjny u kobiet w okresie połogu

 • Prowadzić trening dna miednicy terapeutyczny u osób z dysfunkcjami dna miednicy ( nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki narządu rodnego, zwyrodnienia kręgosłupa)

 • Prowadzić trening dna miednicy terapeutyczny u mężczyzn po prostatektomii

Zapraszam do wspólnej nauki treningu dna miednicy wg. metody Corefit®System . Wierzę, że razem jesteśmy w stanie pomagać milionom kobiet i mężczyzn rozwiązać ich problemy.

Skontaktuj się z nami