Konsultacje

Konsultacje indywidualne:

Lublin:

ul. Jacka Woronieckiego 11, Rodzinne Centrum Medyczne LUBIMED.PL,

ul. Wojciechowska 5 , Specjalistyczna poradnia terapii dna miednicy, cykliczne zajęcia w grupach w każdą środę,
tel. 81 504 93 96

Facebook Corefit System